Khủng hoảng người tị nạn Rohingya 2015 – Theo ngôn ngữ khác