Lãnh thổ đặc biệt của Liên minh châu Âu – Theo ngôn ngữ khác