Thể loại:Chấm dứt thập niên 1910 – Theo ngôn ngữ khác