Thể loại:Chấm dứt thập niên 1970 theo lục địa – Theo ngôn ngữ khác