Thể loại:Khởi đầu năm 1792 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác