Thể loại:Khởi đầu năm 1944 ở Angola – Theo ngôn ngữ khác