Thể loại:Khởi đầu năm 1949 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác