Thể loại:Khởi đầu năm 1984 ở Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác