Thể loại:Khởi đầu năm 1988 ở Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác