Thể loại:Khởi đầu năm 1994 theo lục địa – Theo ngôn ngữ khác