Thể loại:Khởi đầu năm 1995 ở Pháp – Theo ngôn ngữ khác