Thể loại:Khởi đầu năm 1997 ở Pháp – Theo ngôn ngữ khác