Thể loại:Khởi đầu năm 2004 ở Bồ Đào Nha – Theo ngôn ngữ khác