Thể loại:Khởi đầu năm 2004 ở Cape Verde – Theo ngôn ngữ khác