Thể loại:Khởi đầu năm 2008 ở Cape Verde – Theo ngôn ngữ khác