Thể loại:Khởi đầu thập niên 1810 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác