Thể loại:Lịch sử Syria theo thời kỳ – Theo ngôn ngữ khác