Thể loại:Loài được mô tả năm 1986 – Theo ngôn ngữ khác