Thể loại:Năm của thế kỷ 20 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác