Thể loại:Tác phẩm thập niên 1250 – Theo ngôn ngữ khác