Thể loại:Tác phẩm theo thập niên lấy bối cảnh – Theo ngôn ngữ khác