Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1850 – Theo ngôn ngữ khác