Thể loại:Tổ chức thể thao thành lập năm 1942 – Theo ngôn ngữ khác