Thể loại:Thể thao châu Á năm 1999 – Theo ngôn ngữ khác