Thể loại:Thể thao châu Á năm 2004 – Theo ngôn ngữ khác