Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1944 – Theo ngôn ngữ khác