Thể loại:Trò chơi điện tử năm 1994 – Theo ngôn ngữ khác