Thể loại:Trung Quốc thập niên 1920 – Theo ngôn ngữ khác