Thể loại:Vụ ám sát không thành – Theo ngôn ngữ khác