Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác