Vương triều thứ Mười Ba của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác