Tất cả nhật trình công khai

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
  • 15:17, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Dung.echo Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thảo luận Thành viên:Dung.echo (Công ty cổ phần Giải trí B.O là một công ty giải trí tại Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội hoạt động trong các lĩnh vực: quản lý nghệ sĩ, sản xuất và phối hợp sản xuất các sản phẩm âm nhạc, sự kiện, phim và quảng cáo) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
  • 15:09, ngày 18 tháng 2 năm 2020 Đã mở tài khoản người dùng Dung.echo Thảo luận đóng góp Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động