Nhật trình khóa

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các thay đổi mức khóa trang. Xem danh sách các trang hiện thời đang bị khóa.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 17:19, ngày 4 tháng 8 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bạn có biết/2020/Tuần 32/7 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:19, ngày 11 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:19, ngày 11 tháng 8 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 17:17, ngày 4 tháng 8 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bạn có biết/2020/Tuần 32/6 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:17, ngày 11 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:17, ngày 11 tháng 8 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 14:55, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Liên đoàn bóng đá Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:55, ngày 4 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:38, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Trần Ngọc Lan Khuê [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:38, ngày 11 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:11, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chiến tranh Triều Tiên [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (mở bán khóa để thành viên có thể chỉnh sửa) (sử)
 • 11:36, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hà Huy Tập [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:36, ngày 18 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:36, ngày 18 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 11:35, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trường Chinh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:35, ngày 18 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:35, ngày 18 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 11:35, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lê Khả Phiêu [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:35, ngày 18 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:35, ngày 18 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 11:31, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nguyễn Văn Cừ [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:31, ngày 11 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:31, ngày 11 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 05:30, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa 544 (số) [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:30, ngày 4 tháng 9 năm 2020)
 • 03:47, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đảng Cộng sản Trung Quốc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:47, ngày 11 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 02:55, ngày 4 tháng 8 năm 2020 Auhg8 Thảo luận đóng góp đã chuyển mức khóa từ Chủ nghĩa Marx–Lenin thành Chủ nghĩa Marx – Lenin (Chủ nghĩa Marx–Lenin đổi thành Chủ nghĩa Marx – Lenin)
 • 16:28, ngày 3 tháng 8 năm 2020 P.T.Đ Thảo luận đóng góp đã khóa Giáo hoàng Biển Đức XV [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:28, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:28, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (Bị phá hoại quá mức) (sử)
 • 16:17, ngày 3 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:17, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:39, ngày 3 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Ochlophobia [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (tên bài sai không gian)
 • 10:40, ngày 3 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Hồ Chí Minh [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 10:40, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:01, ngày 3 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Midu [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:01, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:01, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 04:44, ngày 3 tháng 8 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bạn có biết/2020/Tuần 32/5 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:44, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:44, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 04:04, ngày 3 tháng 8 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bạn có biết/2020/Tuần 32/4 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:04, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:04, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 03:06, ngày 3 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa David de Gea [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:06, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:06, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 02:41, ngày 3 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Mason Greenwood [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:41, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:41, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 02:40, ngày 3 tháng 8 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bạn có biết/2020/Tuần 32/3 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:40, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:40, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 02:33, ngày 3 tháng 8 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bạn có biết/2020/Tuần 32/2 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:33, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:33, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 01:43, ngày 3 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 00:02, ngày 3 tháng 8 năm 2020 DHN Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bạn có biết/2020/Tuần 32/1 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:02, ngày 10 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:02, ngày 10 tháng 8 năm 2020) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 14:56, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đài Á Châu Tự Do [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:56, ngày 16 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:48, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Dương Mịch [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:48, ngày 2 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:26, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trần Quốc Toản [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:26, ngày 9 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:26, ngày 9 tháng 8 năm 2020) (sử)
 • 13:00, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chủ nghĩa Marx–Lenin [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 12:55, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Phạm Nhật Vượng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:55, ngày 16 tháng 8 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 12:55, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Nguyễn Xí [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 12:55, ngày 2 tháng 9 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:50, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Quyền về hình ảnh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:49, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Vi phạm bản quyền [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 10:48, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Quyền tác giả [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:48, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Không đăng nghiên cứu chưa được công bố [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Trang quan trọng có nhiều người xem) (sử)
 • 10:41, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Phá hoại [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (quy định chính thức) (sử)
 • 10:41, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Quấy rối [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (quy định chính thức) (sử)
 • 10:39, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Đồng thuận [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:38, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Thái độ văn minh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:28, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:26, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Năm cột trụ [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:25, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Danh sách hướng dẫn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:25, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Danh sách quy định và hướng dẫn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:24, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Quy định và hướng dẫn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:12, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Độ nổi bật [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (ph) (sử)
 • 07:05, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:05, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Sách hướng dẫn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:05, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Tồn tại ≠ Nổi bật [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:04, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Cẩm nang biên soạn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:04, ngày 2 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Thái độ trung lập [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)