Nhật trình khóa

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các thay đổi mức khóa trang. Xem danh sách các trang hiện thời đang bị khóa.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 06:44, ngày 26 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Tập tin:FACandidate failed.png [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Tải lên=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 06:41, ngày 26 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã mở khóa Tập tin:Sua doi.png (Không cần nữa) (sử)
 • 06:40, ngày 26 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã mở khóa Tập tin:Luu trang.png (Không cần nữa) (sử)
 • 06:39, ngày 26 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã mở khóa Tập tin:Xem thu.png (Không cần nữa) (sử)
 • 13:27, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2020 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:27, ngày 8 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:27, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2020 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:27, ngày 8 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:04, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thúy Nga (diễn viên hài) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:04, ngày 8 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:04, ngày 8 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 04:33, ngày 25 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trung Hoa Dân Quốc dời sang Đài Loan [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:33, ngày 1 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:33, ngày 1 tháng 2 năm 2020) (dịch ra tiếng Việt các tên Hán) (sử)
 • 15:56, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Vĩnh Long [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:56, ngày 24 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:56, ngày 24 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 15:55, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Đô thị Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:55, ngày 24 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:55, ngày 24 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 15:55, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Đồng Tháp [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:55, ngày 24 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:55, ngày 24 tháng 2 năm 2020) (Spam) (sử)
 • 15:08, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:38, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đài Loan [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:38, ngày 7 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:34, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Free Fire [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 13:34, ngày 24 tháng 2 năm 2020)
 • 07:41, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Đỗ Quang Hiển [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:41, ngày 24 tháng 7 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:41, ngày 24 tháng 7 năm 2020) (phá hoại) (sử)
 • 06:51, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đông Á [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:51, ngày 31 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 04:28, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Chính sách sửa đổi [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)
 • 02:45, ngày 24 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đỗ Duy Nam [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:45, ngày 24 tháng 2 năm 2020)
 • 18:18, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Mô đun:Effective protection expiry [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 16:35, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Hoa hậu Toàn cầu 2019 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:35, ngày 23 tháng 1 năm 2021) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 16:35, ngày 23 tháng 1 năm 2021) (theo yêu cầu/ thường xuyên bị phá hoại) (sử)
 • 16:34, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thể loại:Pages using deprecated image syntax [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 16:34, ngày 23 tháng 2 năm 2020)
 • 12:56, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Min (ca sĩ Việt Nam) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:56, ngày 30 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:56, ngày 30 tháng 1 năm 2020) (sử)
 • 12:50, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hàn Quốc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:50, ngày 30 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:50, ngày 30 tháng 1 năm 2020) (sử)
 • 11:17, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:17, ngày 30 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:15, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Bản mẫu:Visibility [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 07:10, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Bản mẫu:Không gian tên có ít người đọc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều) (sử)
 • 07:06, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bản mẫu:Phủ nhận đầu [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Không cần) (sử)
 • 02:15, ngày 23 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Triệu Vũ Vương [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:15, ngày 30 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:15, ngày 30 tháng 1 năm 2020) (sử)
 • 20:08, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Người Việt [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 20:08, ngày 22 tháng 4 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 20:06, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Người Việt [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 20:06, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:32, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Biểu quyết xoá bài [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:32, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:18, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Quốc gia [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:18, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:15, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Blog [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:15, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:11, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:11, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:10, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Wikipedia:Biểu quyết xoá bài [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:03, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Ukraina [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:03, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 17:03, ngày 29 tháng 1 năm 2020) (phá hoại) (sử)
 • 17:00, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Wikipedia:Bài kiểm tra chứng nghiện Wiki [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 14:54, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Mai Ngọc Xuân Thảo luận đóng góp đã khóa Hương Giang (nghệ sĩ) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:39, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Sơn Tùng M-TP [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:39, ngày 5 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 13:34, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hypertext Transfer Protocol [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:34, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:34, ngày 29 tháng 1 năm 2020) (sử)
 • 12:18, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bùi (họ) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:18, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:47, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Tư thế làm tình [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 10:55, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:55, ngày 5 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:55, ngày 5 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 10:22, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Sỹ Luân [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:22, ngày 22 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:32, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Mô đun:Page [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều: Dùng trong hệ thống) (sử)
 • 09:31, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Mô đun:Protect [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều: Dùng trong hệ thống) (sử)
 • 09:30, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Mô đun:CallAssert [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (Bản mẫu hay mô đun được sử dụng rất nhiều: Dùng trong hệ thống) (sử)
 • 08:01, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Thienhau2003 Thảo luận đóng góp đã khóa Bản mẫu:No article text [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 09:01, ngày 22 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 00:44, ngày 22 tháng 1 năm 2020 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Roseanne Park [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:44, ngày 29 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:44, ngày 29 tháng 1 năm 2020) (sử)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)