Nhật trình khóa

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các thay đổi mức khóa trang. Xem danh sách các trang hiện thời đang bị khóa.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 08:50, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Nhân vật hư cấu [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:25, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Vocaloid [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 07:25, ngày 24 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 07:25, ngày 24 tháng 8 năm 2019) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (sử)
 • 04:24, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Tháp nghiêng Pisa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:24, ngày 18 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:24, ngày 18 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 03:45, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chương Dương Độ [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 03:45, ngày 24 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 03:45, ngày 24 tháng 8 năm 2019) (chưa thay hết lket) (sử)
 • 03:13, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Biến đổi khí hậu [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 03:13, ngày 18 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 03:13, ngày 18 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 02:40, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thể loại:Pages with unreviewed translations [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 00:42, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thử thách cực đại [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 15:54, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã mở khóa Thành viên:Bùi Công Chức (sử)
 • 10:28, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Hoàng Anh Tuấn (huấn luyện viên bóng đá) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:28, ngày 17 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 05:46, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lê Thanh Trúc [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 05:46, ngày 16 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 04:58, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Đoàn Văn Miêng [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 04:58, ngày 23 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 04:18, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Liếm dương vật [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:18, ngày 23 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 17:08, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa CIX (nhóm nhạc) [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 17:08, ngày 15 tháng 2 năm 2020) (sử)
 • 12:00, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Sơn Tùng M-TP [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:00, ngày 22 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:56, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Gil Lê [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 11:17, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trò chơi arcade [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử) Thẻ: PHP7
 • 10:03, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Danh sách các chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:03, ngày 22 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:03, ngày 22 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 07:20, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa HTML [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 07:06, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa HTML [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:06, ngày 22 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 07:06, ngày 22 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 05:54, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Liếm âm hộ [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:54, ngày 29 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:54, ngày 29 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 05:37, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Jeon So-mi [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:37, ngày 22 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử) Thẻ: PHP7
 • 05:36, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Park Chanyeol [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:36, ngày 15 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 05:36, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Byun Baek-hyun [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 05:36, ngày 15 tháng 11 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử) Thẻ: PHP7
 • 02:34, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Trung Quốc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:34, ngày 16 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử) Thẻ: PHP7
 • 01:56, ngày 15 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hoàng Lê nhất thống chí [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:56, ngày 16 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 01:56, ngày 16 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 12:31, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Phật Mẫu Chuẩn Đề [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:31, ngày 15 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:31, ngày 15 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 11:00, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Khu vực 51 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 11:00, ngày 15 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử) Thẻ: PHP7
 • 09:15, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Yôtamét [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:15, ngày 28 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:15, ngày 28 tháng 8 năm 2019) (sử) Thẻ: PHP7
 • 05:50, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thảo luận Thành viên:唐吉訶德的侍從 [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 05:49, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thành viên:唐吉訶德的侍從 [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 04:47, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Philípphê Nguyễn Kim Điền [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:47, ngày 21 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:47, ngày 21 tháng 8 năm 2019) (Bài lên trang chính) (sử)
 • 04:24, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa NguyenQuocKhanh(Nhà Sáng Lập) [Tạo mới=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) (sử)
 • 04:20, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Trung quốc [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) (sử)
 • 04:16, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Hentai [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 04:16, ngày 16 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 00:49, ngày 14 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Thảo luận:Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 15 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 00:49, ngày 15 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 15:23, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Cường quốc vùng [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:23, ngày 14 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:23, ngày 14 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 15:12, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Kim Samuel [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:12, ngày 20 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 15:09, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Harry Maguire [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:09, ngày 14 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:09, ngày 14 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 10:48, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Phong trào khôi phục chế độ Việt Nam Cộng hòa [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:48, ngày 20 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:48, ngày 20 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 10:19, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:19, ngày 13 tháng 9 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 10:19, ngày 13 tháng 9 năm 2019) (sử) Thẻ: PHP7
 • 09:12, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Trại cải tạo lao động của Liên Xô [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:02, ngày 13 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 09:02, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Trại cải tạo lao động của Liên Xô [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 09:02, ngày 13 tháng 2 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:28, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Người Việt [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 10:32, ngày 22 tháng 1 năm 2020) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:12, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Nguyễn [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:12, ngày 14 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 06:11, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Erik (ca sĩ Việt Nam) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:11, ngày 14 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 06:11, ngày 14 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 04:02, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Việt Nam [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 04:02, ngày 14 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (Bút chiến thiếu tính xây dựng) (sử)
 • 03:11, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Bản mẫu:Phần sơ khai [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 02:06, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi mức khóa Phan Anh (người dẫn chương trình) [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:06, ngày 20 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) (sử)
 • 01:53, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Chương Dương Độ [Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 01:53, ngày 14 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 01:53, ngày 14 tháng 8 năm 2019) (sử)
 • 12:06, ngày 12 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã khóa Hành tinh [Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:06, ngày 13 tháng 8 năm 2019) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 12:06, ngày 13 tháng 8 năm 2019) (sử)
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)