Quyền thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Prenn (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bảo quản viên giao diện, Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 12:31, ngày 2 tháng 9 năm 2018 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bảo quản viên giao diện (Theo yêu cầu tại Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên#Nhóm bảo quản viên giao diện)
  • 16:42, ngày 12 tháng 5 năm 2013 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và bảo quản viên đến bảo quản viên (gỡ bỏ vì đã được bao gồm trong "sysop")
  • 16:05, ngày 12 tháng 5 năm 2013 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và bảo quản viên (thắng cử bảo quản viên)
  • 19:05, ngày 18 tháng 4 năm 2013 Vinhtantran Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ người lùi sửa đến người lùi sửa, tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (cấp quyền tuần tra viên theo sự tin tưởng)
  • 02:57, ngày 6 tháng 8 năm 2011 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Prenn từ (không có) đến người lùi sửa (WP:YCCQ (trusted user))