Khác biệt giữa các bản “Dòng Anh Em Giảng Thuyết”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{For|the Caribbean nation|Dominican people}}
{{Infobox organization
|name = OrderDòng ofAnh PreachersEm <br>Thuyết <small>OrdoGiáo Praedicatorum</small>
|image = Seal of the Dominican Order.png
|size = 190px
|abbreviation = OP, Dominicans, Blackfriars
|motto = ''Laudare, Benedicere, Praedicare'' ("To Praise, To bless, To preach")

Trình đơn chuyển hướng