Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tông chủ họ Điền”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
n
|groupstyle = background:#CCCC66;
|belowstyle = background:#CCCC66;
|list1 = <span style="font-size:110%"> [[Điền Hoàn|Kính Trọng]] {{•}} [[Điền Trĩ|Mạnh Di]] {{•}} [[Điền Mẫn|Mạnh Trang]] {{•}} [[Điền VănTu tử|Văn tử]] {{•}} [[Điền Hoàn tử|Hoàn tử]] {{•}} [[Điền Vũ tửKhai|Vũ tử]] {{•}} [[Điền Hy tửKhất|Hy tử]] {{•}} [[Điền Thành tửHằng|Thành tử]] {{•}} [[Điền Tương tửBàn|Tương tử]] {{•}} [[Điền Trang tửBạch|Trang tử]] {{•}} [[Điền Điệu tử|Điệu tử]] {{•}} [[Tề Thái công (Điền Tề)|Hòa]] </span>
|below= [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Vua Điền Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:Lục khanh|Lục khanh]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Hàn|Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Điền|Điền]] {{•}} [[Bản mẫu:Tam Hoàn|Tam Hoàn]]
}}

Trình đơn chuyển hướng