Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Vương Ngân Hà/Lưu 2008”

 
giờ tình cờ thấy anh Hường cũng tự rút bỏ chữ sysop đi ...
từ khi rút cái chữ này cũng đã lâu không quen lên tiếng, nay chỉ chúc anh một cái tết "bằng an". Nhiều người sẽ nhận lợi lạc trong các bài về hệ thống động thực vật công đức này không nhỏ.
 
namo shakyamuni 05:44, ngày 1 tháng 2 năm 2008 (UTC)
5.883

lần sửa đổi