Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Người Khách Gia”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Chính xác người Hẹ tại Việt Nam là người Khách Gia.
Gia đình tôi là người Hẹ họ Lý. Người Khách Gia có tập tính di cư, vì tôi sợ thất lạc tông tích nên mới lập ra đề mục này. Ai là con cháu họ Lý cùng gốc gác này thì tiếp tục bổ sung vào. Sau này có điều kiện thì tôi lập một trang Web mở về Gia phả để hậu thế tra cứu.
-Ông tổ đời thứ nhất 72 tuổi cưới thiếp 16 tuổi sinh được 02 người con trai.
-Đến đời ông nội Lý Hớn (là đời thứ 25) cùng nguyên phối Lai Thị Tốt (người Khơme) sinh được 02 con trai: Lý Long và Lý Sơn. Lý Sơn không có vợ con.
-Đến đời cha Lý Long cùng nguyên phối Huỳnh Thị Bích Dung (là Hoa kiều -Hội An) sinh được 04 người con trai: Lý Vinh Hiển, Lý Vinh Khoa, Lý Vinh Huy, Lý Vinh Hoàng và một con gái Lý Minh Hoàng.
-Lý Vinh Hiển (định cư Hoa Kỳ)cùng vợ Trần Nguyễn Lan Anh sinh con gái Lý Huê Hằng (Rebeca) và con trai Lý Huê Kỳ (Luke). (Lý Vinh Hiển thời ở VN được xem như là người Việt Nam đầu tiên có phần mềm vi tính được xuất khẩu sang Mỹ vào thập niên 90 của thế kỷ XX)
-Lý Vinh Khoa cùng vợ Nguyễn Thị Nhung sinh 02 con trai: Lý Huê Khởi và Lý Huê Dách.
-Lý Vinh Huy cùng vợ Ngô Thị Bích Thảo sinh con trai Lý Huê Huấn, con gái Lý Thục Ly và con trai Lý Huê Cường.
-Lý Vinh Hoàng cùng vợ Lê Thị Xuân Phương sinh 02 con trai: Lý Huê Lĩnh, Lý Huê Điển.
6

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng