Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Romaja quốc ngữ”

n
Robot: Sửa đổi hướng
Không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
latin=gugeoui romaja pyogibeop|
}}
'''Romaja quốc ngữ''' là tên của phương pháp [[chuyển tự]] [[tiếng Triều Tiên]] sang [[bảng chữ cái Latinh|ký tự Latin]] được [[Hàn Quốc]] áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7, 2000.
== Quy tắc chuyển đổi ==
{{col-begin}}
== Đặc điểm ==
Những điểm quan trọng của hệ phiên âm này như sau:
* 어 và 으 được viết thành chữ ghép với 2 kí tự [[nguyên âm]] tương ứng là ''eo'' và ''eu'' (thay cho chữ ''ŏ'' và ''ŭ'' trong hệ phiên âm [[McCune–Reischauer|McCune-Reischauer]]).
** Tuy nhiên, ㅝ được viết thành ''wo'' và ㅢ được viết thành ''ui''.
* Không giống như hệ McCune-Reischauer, các phụ âm bật (ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ) không có dấu nháy đơn: ''k'', ''t'', ''p'', ''ch''. Các phụ âm không bật hơi tương ứng của chúng (ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ) được viết bởi những kí tự phát âm trong tiếng Anh: ''g'', ''d'', ''b'', ''j''. Tuy nhiên, tất cả phụ âm đuôi nào được phát âm như phụ âm tắc (gần như toàn bộ ngoại trừ các âm ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ không theo sau bởi một nguyên âm hay bán nguyên âm) được viết thành ''k'', ''t'', ''p'', mà không cần xét đến phát âm khi đứng đơn lẻ của nó: 벽 → ''byeo'''k''''', 밖 → ''ba'''k''''', 부엌 → ''bueo'''k''''' (Nhưng: 벽에 → ''byeo'''g'''e'', 밖에 → ''ba'''kk'''e'', 부엌에 → ''bueo'''k'''e'')
* ㅅ luôn được viết thành ''s'' trước nguyên âm và bán nguyên âm; không có ''sh'' trừ khi chuyển tự.
* ㄹ có hai trường hợp, được viết thành ''r'' trước nguyên âm và bán nguyên âm, viết thành ''l'' trong các trường hợp còn lại: 리을 → '''''r'''ieu'''l''''', 철원 → ''Cheo'''r'''won'', 울릉도 → ''[[Ulleungdo|U'''ll'''eungdo]]'', 발해 → ''[[BalhaeBột Hải|Ba'''l'''hae]]''. Giống như hệ McCune-Reischauer, ㄴ được viết thành ''l'' khi được phát âm như một âm cạnh (biên âm) hơn là một phụ âm mũi tắc: 전라북도 → ''[[Jeollabuk-doJeolla Bắc|Jeo'''l'''labuk-do]]''
 
Thêm vào đó, hệ phiên âm này chứa đựng nhiều khoản đặc biệt đối với các quy luật âm vị học thông thường tạo ra những ngoại lệ trong chuyển đổi phiên âm. (xem [[tiếng Triều Tiên#phát âm|phát âm tiếng Triều Tiên]]).
 
** Dấu gạch nối phải được sử dụng trong chuyển đổi ngôn ngữ tại vị trí nó biểu thị âm tiết đầu ㅇ (ngoại trừ trước từ đầu tiên): 없었습니다 → ''eobs-eoss-seubnida'', 외국어 → ''oegug'''-'''eo'', 애오개 → ''Ae'''-'''ogae''
* Được phép gạch nối các âm tiết trong tên riêng của người, theo thủ tục thông thường. Các thay đổi âm vị học nếu có (thường được phiên âm khác trong các ngữ cảnh còn lại) đều bị bỏ qua trong phiên âm tên gọi: 강홍립 → ''Gang Hong'''r'''ip'' hay ''[[GangKhương Hong-ripHoằng Lập|Gang Hong-'''r'''ip]]'', 한복남 → ''Han Bo'''k'''nam'' hay ''Han Bo'''k-'''nam''
* Đơn vị hành chính ngăn cách với tên riêng địa danh bởi dấu nối: 강원도 → ''[[Gangwon-do (Bắc Hàn)|Gangwon'''-do''']]'' (tỉnh Gangwon)
** Một số ngoại lệ có thể bỏ qua các điều khoản như 시 (thành phố), 군 (quận), 읍 (ấp): 평창군 → ''[[Huyện Pyeongchang|Pyeongchang-gun]]'' (huyện Pyeongchang) hay ''Pyeongchang'', 평창읍 → ''Pyeongchang-eup'' (ấp Pyeongchang) hay ''Pyeongchang''.
* Tuy nhiên, tên địa lý và công trình nhân tạo không được gạch nối: 설악산 → ''[[Seoraksan]]'' (núi Seorak), 해인사 → ''[[Haeinsa]]'' (chùa Haein)
* Viết hoa [[danh từ riêng]].
986.568

lần sửa đổi