Khác biệt giữa các bản “Toán tử Hamilton”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
Chia 2 vế cho <math>\Psi(\mathbf{r},0)</math> . Ta được phương trinh vi phân.
 
<math>i\hbar</math><math> {df(t)/}</math><math> {dt}</math>=<math>\hat H</math> <math> {f(t)}</math>
 
 
Giải phương trình vi phân này ta được <math> {f(t)}</math> =<math> e^{-iHt/\hbar} </math>
Vậy hàm sóng được viết dưới dạng
 
<math>\Psi(\mathbf{r},t)</math>=<math>\Psi(\mathbf{r},0)</math> <math> e^{-iHt/\hbar} </math>
 
61

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng