Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Composers”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:760 Colors = id:offWhite value:rgb(0.97,0.97,0.97) id:paleGray value:r…”)
 
n
 
from:1730 till:1775 text:"[[Giovanni Battista Sammartini]]" $bold #from 1700
from:1730 till:1784 text:"[[Wilhelm Friedemann Bach]]" $bold #from 1710
# from:1730 till:1788 text:"[[Giuseppe Bonno]]" $bold #from 1711
from:1730 till:1774 text:"[[Niccolò Jommelli]]" $bold #from 1714
from:1730 till:1787 text:"[[Christoph Willibald Gluck]]" $bold #from 1714
from:1730 till:1788 text:"[[Carl Philipp Emanuel Bach]]" $bold #from 1714
from:1730 till:1777 text:"[[Georg Christoph Wagenseil]]" $bold #from 1715
from:1730 till:1757 text:"[[Johann Stamitz]]" $bold #from 1717
from:1730 till:1787 text:"[[Leopold Mozart]]" $bold #from 1719
from:1730 till:1788 text:"[[Carlo Antonio Campioni]]" $bold #from 1720
from:1730 till:1799 text:"[[Pieter Hellendaal]]" $bold #from 1721
from:1730 till:1787 text:"[[Carl Friedrich Abel]]" $bold #from 1725
from:1730 till:1795 text:"[[François-André Danican Philidor]]" $bold #from 1726
from:1730 till:1779 text:"[[Tommaso Traetta]]" $bold #from 1727
from:1730 till:1783 text:"[[Antonio Soler]]" $bold #from 1729
from:1732 till:1809 text:"[[Joseph Haydn]]" $bold
from:1734 till:1825 text:"[[François-Joseph Gossec]]" $bold
from:1735 till:1767 text:"[[Johann Schobert]]" $bold
from:1735 till:1782 text:"[[Johann Christian Bach]]" $bold
from:1737 till:1781 text:"[[Josef Mysliveček]]" $bold
from:1737 till:1806 text:"[[Michael Haydn]]" $bold
from:1739 till:1799 text:"[[Carl Ditters von Dittersdorf]]" $bold
from:1741 till:1801 text:"[[Andrea Luchesi]]" $bold
from:1741 till:1813 text:"[[André Ernest Modeste Grétry]]" $bold
from:1741 till:1816 text:"[[Giovanni Paisiello]]" $bold
from:1743 till:1805 text:"[[Luigi Boccherini]]" $bold
from:1745 till:1801 text:"[[Carl Stamitz]]" $bold
from:1746 till:1800 text:"[[William Billings]]" $bold
from:1749 till:1801 text:"[[Domenico Cimarosa]]" $bold
from:1750 till:1825 text:"[[Antonio Salieri]]" $bold
# from:1751 till:1820 text:"[[Bartolomeo Campagnoli]]" $bold
from:1752 till:1829 text:"[[Muzio Clementi]]" $bold #till 1832
from:1754 till:1806 text:"[[Vicente Martín y Soler]]" $bold
from:1755 till:1824 text:"[[Giovanni Battista Viotti]]" $bold
from:1756 till:1791 text:"[[Wolfgang Amadeus Mozart]]" $bold $bold
from:1756 till:1792 text:"[[Joseph Martin Kraus]]" $bold
from:1757 till:1830 text:"[[Ignaz Pleyel]]" $bold #till 1857
from:1760 till:1812 text:"[[Jan Ladislav Dussek]]" $bold
from:1760 till:1830 text:"[[Luigi Cherubini]]" $bold #till 1842
from:1763 till:1826 text:"[[Franz Danzi]]" $bold
from:1765 till:1807 text:"[[Anton Eberl]]" $bold
from:1766 till:1830 text:"[[Samuel Wesley]]" $bold #till 1837
from:1770 till:1827 text:"[[Ludwig van Beethoven]]" $bold $bold
from:1770 till:1830 text:"[[Anton Reicha]]" #till 1836
from:1778 till:1830 text:"[[Johann Nepomuk Hummel]]" $bold #till 1837
from:1778 till:1830 text:"[[Fernando Sor]]" $bold #till 1839
from:1781 till:1830 text:"[[Mauro Giuliani]]" $bold
from:1782 till:1830 text:"[[John Field (composer)|John Field]]" $bold #till 1837
from:1784 till:1830 text:"[[Louis Spohr]]" $bold #till 1859
from:1797 till:1828 text:"[[Franz Schubert]]" $bold
</timeline><noinclude>
18

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng