Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Composers 476-1400”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
from:1100 till:1142 text:[[Abelard]] # from 1079
from:1100 till:1150 text:[[Marcabru]] # from <1100?
from:1100 till:1179 text:"[[Hildegard von Bingen]]" $bold # from 1098
from:1105 till:1147 text:[[Jaufre Rudel]] # from <1100?
from:1130 till:1190 text:[[Bernart de Ventadorn]] # c from 1130/1140 till 1190/1200
from:1135 till:1201 text:"[[Léonin]]" $bold # Approx. fl. 1150s till 1201
from:1140 till:1200 text:[[Beatritz de Dia]] #c. 1140 - fl. 1175
from:1150 till:1200 text:"[[Arnaut Daniel]]" $bold #very approximately
from:1155 till:1202 text:[[Blondel de Nesle]]
from:1155 till:1207 text:[[Vaqueiras]] # fl. 1180 – 1207
from:1160 till:1225 text:"[[Pérotin]]" $bold # fl. 1200
from:1170 till:1202 text:[[Gaucelm Faidit]]
from:1170 till:1230 text:"[[Walther von der Vogelweide|Walther v.d.Vogelweide]]" $bold
from:1175 till:1205 text:[[Peire Vidal]]
from:1177 till:1236 text:[[Gautier de Coincy]]
from:1221 till:1284 text:[[Alfonso X of Castile|Alfonso X, el Sabio]]
from:1230 till:1292 text:[[Guiraut Riquier]]
from:1245 till:1306 text:"[[Adam de la Halle]]" $bold
from:1250 till:1280 text:[[Franco of Cologne]]
from:1261 till:1325 text:[[Denis, King of Portugal|Dinis, King of Portugal]]
18

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng