Khác biệt giữa các bản “Phân phối Bernoulli”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phân phối Bernoulli, được đặt tên theo nhà toán học Jacob Bernoulli, là một phân phối xác su…”
(Trang mới: “Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phân phối Bernoulli, được đặt tên theo nhà toán học Jacob Bernoulli, là một phân phối xác su…”)
(Không có sự khác biệt)
7.079

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng