Khác biệt giữa các bản “WWE Divas Championship”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
| [[Michelle McCool]] || 19/09/2010 || [[Melina Perez|Melina]] || 19/09/2010 -> 21/11/2010 || 63 ngày
|-
| [[Natalya]] || 21/11/2010 || [[Michelle McCool]] , [[Layla WWE|Layla]] || 21/11/2010 -> 30/01/2011 || 70 ngày
|-
| [[Eve Torres|Eve]] || 30/01/2011 || [[Natalya]] , [[Layla WWE|Layla]] , [[Michelle McCool]] || 30/01/2011 -> 11/04/2011 || 72 ngày
|-
| [[Brie Bella]] || 11/04/2011 || [[Eve Torres|Eve]] || 11/04/2011 -> 20/06/2011 || 70 ngày
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng