Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Minh Mạng”

n
(Phước hay Phúc)
 
==Phước hay Phúc==
Tôi thấy ai trong nhà Nguyễn cũng là Nguyễn Phúc mà? [[User:DHN|Nguyễn Hữu D]]ụ[[User talk:DHN|ng]] 06:47, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)
:Đúng vậy, nhưng do một số tài liệu (kể cả Việt sử toàn thư) viết tắt, bỏ qua chữ Phúc. [[Thành viên:Trần đình hiệp|NNTT]] 08:14, ngày 27 tháng 12 năm 2005 (UTC)