Khác biệt giữa các bản “Nửa nhóm”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: nửa nhóm cũng là một đối tượng nghiêng cứu của đại số trừu tượng. Có thể nói nửa nhóm là dạng cấu trúc khá đơn giản ==Định nghĩa== ...)
 
{{unreferenced}}
nửa nhóm cũng là một đối tượng nghiêng cứu của [[đại số trừu tượng]]. Có thể nói nửa nhóm là dạng cấu trúc khá đơn giản
{{inclusion}}
nửa nhóm cũng là một đối tượng nghiêng cứu của [[đại số trừu tượng]]. Có thể nói nửa nhóm là dạng cấu trúc khá đơn giản.
 
==Định nghĩa==
Cho G là một [[tập hợp]] khác rỗng, trên G được trang bị một [[phép toán hai ngôi]] (chẳng hạn là: * )
:::: '''*: G × G''' <math>\longrightarrow</math> '''G''' <br>
::::<math>(x,y) \longmapsto x*y</math><br>
 
Nếu phép toán * ở trên thỏa mãn tính chất kết hợp thì khi đó tập G cùng với phép toán * (Ký hiệu là (G,*) ) đươc gọi là nửa nhóm.
 
Từ nửa nhóm có thể mở rộng lên các cấu trúc cao hơn như [[vị nhóm]], [[nhóm]] nếu như nó được bổ sung những tính chất tốt.<br>
 
- *Nếu như nửa nhóm có thêm [[phần tử trung hòa]] thì nó trở thành một vị nhóm.<br>
 
- *Trong vị nhóm, nếu như mọi phần tử khác phần tử trung hòa đều [[khả nghich]] thì khi đó nó trở thành một nhóm.
 
{{sơ khai}}
Từ nửa nhóm có thể mở rộng lên các cấu trúc cao hơn như [[vị nhóm]], [[nhóm]] nếu như nó được bổ sung những tính chất tốt.<br>
- Nếu như nửa nhóm có thêm [[phần tử trung hòa]] thì nó trở thành một vị nhóm.<br>
- Trong vị nhóm, nếu như mọi phần tử khác phần tử trung hòa đều [[khả nghich]] thì khi đó nó trở thành một nhóm.
59.677

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng