Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Những người theo quan điểm của hệ phái Sùng tín còn đi xa hơn nữa khi thiết lập khái niệm ''ecclisiolae in ecclesia'' ("hội thánh nhỏ bên trong hội thánh lớn"), ngụ ý bên trong hội thánh hữu hình trên đất là tập hợp những người được chọn và được cứu rỗi bởi [[ân điển]] của Chúa, họ có mặt, như là một thành phần thiểu số, trong các giáo hội thuộc cộng đồng [[Cơ Đốc giáo]].<ref>[http://marshill.com/2010/10/17/the-invisible-and-visible-church Discroll, Mark. ''The Invisible and Visible Church'']</ref><ref>[http://pastormark.tv/2012/07/03/4-traits-of-the-invisible-church Discroll, Mark. ''4 Traits of the Invisible Church'']</ref>
 
==Công giáo Rô-maRôma==
ThầnBan đầu, thần học Công giáo Rô-maRôma phản bác khái niệm này bằng cách nhấn mạnh rằng khía cạnh hữu hình của giáo hội được lập nền trên Chúa Cơ ĐốcKitô, nhưng đến thế kỷ 20, họ tập chú nhiều hơn vào đời sống nội tâm của giáo hội như là một cấu trúc siêu nhiên, xem giáo hội là “thân''“Nhiệm thể huyềnChúa Kitô” của(Mystici ChúaCorporis Cơ Đốc”Christi)''<ref>[http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_29061943_mystici-corporis-christi_en.html Mystici Corporis Christi]</ref> theo tôngThông huấnđiệp của [[Giáo hoàng [[PiusPiô XII]] công bố năm 1943. Giáo hội là một thân thể, bởi vì Giáo hội là một cơ quan hữu hình, sống động và tăng trưởng, được linh họat bởi Chúa Thánh Thần. Giáo hội là nhiệm thể bởi vì bản tính cốt yếu của Giáo hội là một mầu nhiệm, và mọi giáo huấn, luật lệ và nghi thức của Giáo hội là nguồn ân sủng của bí tích. Và Giáo hội là Nhiệm thể Chúa Kitô bởi vì Chúa Kitô thành lập Giáo hội. Chúa vẫn là vị Thủ lĩnh vô hình của Giáo hội, và qua Chúa, mọi phúc lành được chuyển thông cho các thành viên của Giáo hội, và qua họ đến với phần còn lại của nhân loại. Theo giáo lý Công giáo, một hội thánh thật là cộng đồng hữu hình do Chúa Cơ ĐốcKitô thành lập, đó là [[Giáo hội Công giáo Rô-maRôma]] dưới thẩm quyền đại diện Chúa Kitô trên toàn cầu của Giám mục thành Rô-maRôma. <ref>[http://www.therealpresence.org/archives/Church_Dogma/Church_Dogma_027.htm [[John Hardon]], Definition of the Catholic Church]</ref>
 
==Chính Thống giáo==

Trình đơn chuyển hướng