Khác biệt giữa các bản “Sinh học tế bào”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
 
Hiểu biết về cấu tạo của tế bào và cách tế bào làm việc là nền tảng cho mọi ngành khoa học liên quan đến tế bào. Đánh giá sự giống và khác nhau giữa các loại tế bào là đặc biết quan trọng đối với lĩnh vực tế bào và sinh học phân tử cũng như tới lĩnh vực [[y sinh]] chẳng hạn như nghiên cứu về bệnh [[ung thư]] và sự phát triển sinh học. Những sự giống và khác nhau căn bản này cung cấp một bức tranh tổng thể, đôi khi cho phép các lí thuyết nghiên cứu được từ 1 loại tế bào có thể suy rộng ra cho các tế bào khác. Bởi thế, nghiên cứu về tế bào học có liên quan gần gũi tới [[công nghệ gen]], [[hóa sinh]], [[sinh học phân tử]], [[miễn dịch học]] và sự phát triển sinh học.
[[Image:NIEHScell.jpg|thumb|right|300px|Hiểu biết về tế bào dưới mức độ các thành tố phân tử của chúng]]
 
==Quá trình==
===Sự di chuyển của Protein===
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng