Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
:Với wiki thì Đảng viên không tự động nổi bật đến mức phải tạo bài riêng. Và khi tôi chưa nhận thấy sự nổi bật thì tôi yêu cầu thảo luận. Chuyện có chống hay không, wiki không phải là nơi diễn thuyết về quan điểm chính trị. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 08:21, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
Tôi thấy bài có thể mở rộng với nhiều thông tin rất đáng quan tâm và không nên/thể ghép với bài Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy ý kiến của tôi là giữ lại.--[[Thành viên:Người bầu cử|Người bầu cử]] ([[Thảo luận Thành viên:Người bầu cử|thảo luận]]) 08:27, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
:Bên tiếng Anh cũng có hàng nghìn bài dạng [[:en:2013 Rafael Nadal tennis season]] vì thông tin có ích nhữngnhưng không thể đưa hết vào bài chính. Ngoài ra tôi thấy Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đủ nổi bật để đứng riêng.--[[Thành viên:Người bầu cử|Người bầu cử]] ([[Thảo luận Thành viên:Người bầu cử|thảo luận]]) 08:30, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)
943

lần sửa đổi