Khác biệt giữa các bản “Hội thánh vô hình”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
{{reflist|2}}
==Liên kết ngoài==
* [http://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc8.iv.xiii.iii.html History of the Christian Church, Volume VIII: Modern Christianity. The Swiss Reformation, by Philip Schaff (1819-1893) vol. VI. § 85].
* [http://www.graceredondo.com/originofuniversalinvisiblechurch?phpMyAdmin=2ac492c8dfbt51bc2fc8 Origin and Development of the "Universal Invisible Church" Concept]
* [http://www.prounione.urbe.it/dia-int/r-rc/doc/i_r-rc_2-3.html Reformed/Roman Catholic International Dialogue, Towards a Common Understanding of the Church, 125-129]

Trình đơn chuyển hướng